Retour

Mystery LBV

Founded in 2022 at Lycée Bel-Val

À propos

Dës Mini-Entreprise stellt materiell an et net materiell Mystery Boxen zesummen. Den Inhalt soll ecologesch an nohalteg sinn. Et ginn verschidden thematesch an saisonal ugepassten Boxen. Den Inhalt variéiert also am Laaf vun der Zäit.

Étudiants

Zaïna Dostert, Sara Fernandes, Sam Köller, Filipa Rocha Gaspar

Contact