Plousbelles

Lycée Classique de Diekirch (LCD)

D’Mini-entreprise PLOUSBELLES aus dem LCD verkeeft Stickeren fir op déi verschidden Dreckskëschten an dat an 2 Formater (A3 an A4) a 5 Motiver gemoolt vum Carlo Schneider : Biomüll, Glas, Restmüll, Pabeier an PET-Fläschen. De Projet an d‘Ziel vun PLOUSBELLES ass et äer Dreckskëschten an domat och d‘Atmosphär an ärer Strooss, an ärem Haus an den Schoulen oder Entreprise, mat eisen Stickeren ze verschéineren an dobäi d’Mülltrennung och nach ze vereinfachen. Kontakt: • Email: plousbelles@hotmail.com • Facebook: Mini-Entreprise Plousbelles • Instagram: plousbelles